rss Ακολουθήστε μας στο twitter Ακολουθήστε μας στο youtube

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ( Ε7 ) - 2014


1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. ;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση ΦΜΥ να υποβάλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

 

2.Ποιοι υποβάλουν Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. ;

Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. υποβάλουν όσοι παρακρατούν φόρο από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

3.Ποιες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά;

Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet μπορούν να υποβληθούν :

α) Οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ έντυπο Ε7-Φ-01.015) αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2011 καθώς και για τα επόμενα έτη ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση
β) Οι αρχικές χρεωστικές ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δηλώσεις ΦΜΥ

 

Αποκλειστικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.:
α) Όλες οι τροποιητικές οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ
β) Η οριστική δήλωση (Έντυπο Ε12 - Φ-01.015Α) για αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού.
γ) Η οριστική δήλωση υπόχρεου φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει υποβάλλεται στη ΔΟΥ από τους κληρονόμους του.
δ) Οι αρχικές οριστικές ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες ΔΕΝ προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση

 

4. Μπορώ να υποβάλω οριστική ΦΜΥ με πιστωτικό υπόλοιπο;

Όχι, η υποβολή οριστικής ΦΜΥ με πιστωτικό υπόλοιπο, δεν γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση που έχει γίνει μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου από εργαζόμενο, τότε η διαφορά επιστρέφεται στον εργαζόμενο μέσω της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος (Ε1).

 

5. Πότε πραγματοποιείται η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ;

Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.
Ειδικά για την οριστική δήλωση ΦΜΥ οικονομικού έτους 2014, η προθεσμία υποβολής της παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2014 βάσει της ΠΟΛ 1046/2014.

 

6. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Όχι, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης στο TAXISnet δεν μπορεί να γίνει διόρθωση μέσω TAXISnet. Θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Πότε μια οριστικοποιημένη Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. θεωρείται και παραληφθείσα ;

Μια οριστική δήλωση ΦΜΥ Ε7, θεωρείται παραληφθείσα μετά την οριστική υποβολή της από τις υπηρεσίες του taxisnet, δεδομένου ότι δυνάμει των διατάξεων του Ν.4174/2013 αποσυνδέεται η πληρωμή του φόρου από την παραλαβή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου.

8. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;

Η δήλωση οριστικοποιείται ανεξάρτητα από την εξόφληση της σχετικής Ταυτότητας Οφειλής στην τράπεζα. Σε περίπτωση χρεωστικής οριστικής δήλωσης και παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής της Τ.Ο., ο υπόχρεος πρέπει να ξαναεκτυπώσει την Τ.Ο. από την επιλογή «προσωποποιημένη πληροφόρηση» προκειμένου να εμφανιστούν πάνω στο σώμα της Τ.Ο. και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

9. Έχουμε κάποια αλλαγή στην κωδικοποίηση του είδους αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο και συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση;

Ναι έχουμε αλλαγή.
Προστέθηκαν τα ακόλουθα νέα είδη αποδοχών:
Κωδ.31 – Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
Κωδ.32 – Αμοιβές αθλητών
Κωδ.33 – Αποζημίωση απόλυσης
[Προσοχή. Ο κωδ.31 θα μπορεί να συμπληρωθεί μόνο από ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ,ΟΓΑ κλπ)]

10. Έχουμε κάποια αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου;

Ναι. Το αρχείο απαιτείται να είναι συμπιεσμένο.
Θα χρειαστεί να κατεβάσετε από τη ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ την επικαιροποιημένη εφαρμογή του 2014. (βλέπε ερώτηση 11)

11. Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών (το επισυναπτόμενο αρχείο της Ε7 – Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία αμοιβών) ;

Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» στην ενότητα «Υποβολή Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ (Ε7) οικ.έτους 2014».
Στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας υπάρχουν και σχετικές οδηγίες εγκατάσταστασης της συγκεκριμένης εφαρμογής.

 

12. Σε ποια μορφή πρέπει να υποβληθεί το αρχείο;

Το αρχείο απαιτείται να έχει την κλασική κωδικοποίηση των Windows (δηλαδή windows-1253). Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται DOS προγράμματα, και όταν ανοίγεται το αρχείο με το Notepad πρέπει να εμφανίζονται μόνο Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία. Δεν πρέπει να δημιουργείται το αρχείο με χρήση λειτουργικού MS-DOS. Εάν δημιουργηθεί το αρχείο με εφαρμογή διαφορετική της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να ανοίγεται οπωσδήποτε με αυτή την εφαρμογή (fmyDesktop2014.jar), ώστε να φαίνονται τυχόν λάθη του αρχείου και κυρίως αν δεν εμφανίζονται Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία.

13. Στο αρχείο που κατεβάζω από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ για την δημιουργία του επισυναπτόμενου αρχείου , όταν το αποθηκεύω και προσπαθώ να το ανοίξω μου εμφανίζεται το μήνυμα «Could not find the main class:gr.gsis.fmy.desktop.FmyDesktopApp. Program will exit.». Τι πρέπει να κάνω για να δημιουργήσω το αρχείο μου;

Θα πρέπει,αφού πρώτα αποθηκεύσω το αρχείο και εμφανιστεί το εικονίδιο του, να επιλέξω δεξί κλικ από το ποντίκι και μετά να επιλέξω το «Εxtract Here».
Έπειτα ανοίγω τον φάκελο «fmyDesktop2014» και επιλέγω το εκτελέσιμο αρχείο (executable jar file) «fmyDesktop2014». Στην συνέχεια είτε πατάω το πλήκτρο «enter» είτε κάνω «διπλό κλίκ» πάνω στο όνομα του εν λόγω αρχείου.
Αν κάνω σωστά τις παραπάνω ενέργειες μου ανοίγει η φόρμα όπου πρέπει να καταχωρήσω τα στοιχεία των αναλυτικών αμοιβών.

14. Μπορώ να υποβάλω την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. οικ.έτους 2014 με το παλαιό πρόγραμμα (αυτό που ίσχυε για το οικονομικό έτος 2013);

Σε περίπτωση που δεν έχω να συμπληρώσω κάποιον από τους νέους κωδικούς 31,32,33 (βλέπε ερώτηση 9) μπορώ να χρησιμοποιήσω το περσινό πρόγραμμα (του οικ.έτους 2013).
Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την επικαιροποιημένη εφαρμογή του 2014, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (βλέπε ερώτηση 11)

Προσοχή. Σε περίπτωση που θέλω να υποβάλω εκπρόθεσμη οριστική δήλωση Ε7 παλαιοτέρων ετών θα πρέπει να κατεβάσω και να συμπληρώσω την αντίστοιχη (για κάθε έτος) εφαρμογή δημιουργίας επισυναπτόμενου αρχείου που θα βρω από τα Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ.

15. Έχω κάνει διακοπή πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλλω οριστική δήλωση για τη χρήση αυτή;

Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα, την οριστική δήλωση ΦΜΥ θα την υποβάλετε στο επόμενο έτος. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδο χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.

16. Κατά την υποβολή της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) εμφανίζεται το μήνυμα « Το Α.Φ.Μ. πρέπει να είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο, ενεργή επιχείρηση και η κατηγορία ΜΗ Φ.Π. να είναι Ν.Π.Δ.Δ.» Τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ΣΩΣΤΑ την ιδιότητα με την οποία θέλετε να υποβάλετε την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. και σας εμφανίζεται το μήνυμα « Το Α.Φ.Μ. πρέπει να είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο, ενεργή επιχείρηση και η κατηγορία ΜΗ Φ.Π. να είναι Ν.Π.Δ.Δ.», τότε επικοινωνήστε με τη Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να μας αποστείλετε τον Α.Φ.Μ. σας, ώστε να διορθωθεί η εικόνα στο Μητρώο.

17. Κατά την υποβολή της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ εμφανίζεται μήνυμα "ο αριθμός των ημερών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365". Γιατί συμβαίνει αυτό;

Όταν για το ίδιο χρονικό διάστημα υπάρχουν αποδοχές διαφορετικού είδους, για τον ίδιο Α.Φ.Μ., θα πρέπει στο αρχείο να αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές. Η εν λόγω παρατήρηση ισχύει μέχρι και το οικονομικό έτος 2012

18. Κατά την δημιουργία του επισυναπτόμενου αρχείου της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ Ε7, το πρόγραμμα μου βγάζει το ακόλουθο μήνυμα λάθους : «Ο παρακρατούμενος φόρος πρέπει να είναι μειωμένος κατά ποσοστό 1,5% σε σχέση με τον αναλογούντα φόρο». Τι πρέπει να κάνω;

Ο λόγος εμφάνισης του εν λόγω μηνύματος είναι ο λάθος υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου.
Τύπος υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου από τον αναλογούν φόρο:
(παρακρατούμενος φόρος)=(αναλογούν φόρος)-1,5%*(αναλογούν φόρος)
Τύπος υπολογισμού του αναλογούντος φόρου από τον παρακρατηθέντα:
(αναλογούν φόρος)=(παρακρατούμενος φόρος)/0,985
Σας διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση ύπαρξης παρακρατούμενου φόρου, ο οποίος δεν έχει προκύψει με τη μέθοδο προσδιορισμού του αναλογούντος φόρου, όπως για παράδειγμα ο παρακρατούμενος φόρος επί της αποζημίωσης απόλυσης ο οποίος υπολογίζεται από κλίμακα, προκειμένου το αρχείο να περάσει τους ελέγχους του taxis πρέπει ο υπόχρεος να συμπληρώσει τη στήλη του αναλογούντος φόρου χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέν τύπο.

 

19. Πώς θα υποβάλω Οριστική ΦΜΥ στην περίπτωση που δεν όφειλα να αποδώσω καμία Προσωρινή ΦΜΥ κατά Δίμηνο ή Μήνα και έχω Σύνολο Ακαθάριστων Αποδοχών;

Θα υποβάλω την Οριστική ΦΜΥ με συμπληρωμένο στη φόρμα της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ ΜΟΝΟ τον Πίνακα 1 «Ανακεφαλαίωση Αποδοχών και Λοιπών Στοιχείων» και το επισυναπτόμενο αρχείο.

20. Πώς θα υποβάλω Οριστική ΦΜΥ όταν έχω και περίπτωση για την οποία δεν οφειλόταν φόρος σε κάποια περίοδο και συνεπώς δεν όφειλα να υποβάλλω για την περίοδο αυτή Προσωρινή ΦΜΥ ;

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσθέσω τις ακαθάριστες αποδοχές για τις οποίες δεν όφειλα να υποβάλλω Προσωρινή ΦΜΥ στην αντίστοιχη στήλη της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης εγγραφής του Πίνακα 2 «Ανάλυση των Ποσών Φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα» και στην οποία είχε παρακρατηθεί και αποδοθεί φόρος , έτσι ώστε να συμφωνεί το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων αποδοχών του εν λόγω πίνακα με το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης για την οποία υποβάλλεται η δήλωση Ε7.

21. Θέλω να υποβάλω Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ και να δηλώσω ακαθάριστες αποδοχές ΜΟΝΟ από τα ακόλουθα είδη αποδοχών: Α) κωδικός 17- ποσά του εισοδήματος της περίπτωσης του άρθρου 45 του ΚΦΕ (τεκμαρτό εισόδημα από αυτοκίνητα). Β) κωδικός 16 - αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους. Γ) κωδικός 15- αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς. Δ) κωδικός 19- ποσά του τεκμαρτού ενοικίου άρθρου 23 του ΚΦΕ. Πώς θα ολοκληρώσω την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης;

Στην περίπτωση που στο αρχείο σας έχετε δηλώσει αποδοχές ΜΟΝΟ από τους κωδικούς 15, 16, 17 και 19, τότε στη φόρμα της δήλωσης θα επιλέξετε την ιδιότητα με την οποία θα υποβάλετε την δήλωση και έπειτα θα συμπληρώσετε τη στήλη "Δικαιούχοι Αποδοχών" και στις Στήλες "Σύνολο Ακαθάριστων Αποδοχών" και "Σύνολο Κρατήσεων" θα πληκτρολογήσετε το 0. Τέλος θα επισυνάψετε το αρχείο που ήδη έχετε δημιουργήσει και θα υποβάλετε οριστικά τη δήλωση. Δεν πρέπει να συμπληρώσετε κανένα άλλο πεδίο στη φόρμα.

22. Κατά την υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται το εξής μήνυμα «Γραμμή 3: Οι ακαθάριστες αποδοχές πρέπει να είναι όσο και στη φόρμα (πίνακας ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΊΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)» Γιατί συμβαίνει αυτό;

Θα πρέπει να δοθεί, ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να συμπληρωθούν και να μεταφερθούν σωστά, τα δεδομένα του αρχείου στη φόρμα της δήλωσης. Το σύνολο ακαθάριστων αποδοχών του αρχείου, πρέπει να συμφωνεί, με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του πίνακα 1 της φόρμας και κατά περίπτωση με τον πίνακα 2 της φόρμας. Διευκρινίζεται ότι οι ακαθάριστες αποδοχές με κωδ.27 πρέπει να εμφανίζονται μόνο στον πίνακα 2, ενώ οι ακαθάριστες αποδοχές με κωδικό 28 μόνο στον πίνακα 1.

23. Για κάποιες προσωρινές χρεωστικές δηλώσεις ΦΜΥ έχω κάνει ρύθμιση στη Δ.Ο.Υ . Πώς θα συμπληρώσω την οριστική δήλωση αφού δεν έχω αριθμό και χρονολογία διπλοτύπου;

Στα στοιχεία διπλοτύπου θα αναγράψετε τον αριθμό του φύλλου ελέγχου στη στήλη «Αριθμός» και την ημερομηνία του φύλλου ελέγχου στη στήλη «Χρονολογία».

24. Ποια στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα;

Πλέον, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τα «στοιχεία πληρωμής» του πίνακα «Ανάλυση των ποσών φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα». Στη στήλη «αριθμός» συμπληρώνεται ο α/α της Ταυτότητας Οφειλής (το 12ψήφιο καταληκτικό νούμερο) και στη στήλη «χρονολογία» αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ.

Προσοχή. Οι ταυτότητες πληρωμής καταργήθηκαν και στη θέση τους παράγονται πλέον ταυτότητες οφειλής. Οι ήδη παραχθείσες και εξοφληθείσες ταυτότητες πληρωμής έχουν μεταπτωθεί στο taxis σε μορφή ταυτοτήτων οφειλής. Κατά συνέπεια σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος έχει εξοφλήσει την προσωρινή ΦΜΥ με ταυτότητα πληρωμής, στο πεδίο «αριθμός» θα εμφανίζεται ένα 12ψήφιο νούμερο που δε θα συμφωνεί με τον αριθμό της ταυτότητας πληρωμής. Το 12ψήφιο αυτό νούμερο είναι ο αριθμός της Ταυτότητας οφειλής που συνδέεται με τη συγκεκριμένη προσωρινή δήλωση ΦΜΥ(μεταπτωθείσας ταυτότητας πληρωμής όπως αναλύσαμε προηγουμένως).

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα επισκόπησης των εξοφλημένων οφειλών των υπόχρεων μέσω της «προσωποποιημένης πληροφόρησης», από όπου μπορεί ο υπόχρεος να βλέπει τον προαναφερθέν α/α της ταυτότητας οφειλής των εξοφλημένων χρεών.

Εξαιρετικά, σε περίπτωση που δεν είναι προσυμπληρωμένος ο αριθμός της Ταυτότητας Οφειλής και η συγκεκριμένη πληρωμή δεν εμφανίζεται στα στοιχεία πληρωμών της προσωποποιημένης πληροφόρησης, τότε:
α) σε περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω taxisnet θα συμπληρώσετε τον 8ψήφιο αριθμό καταχώρησης taxisnet και την ημερομηνία υποβολής της προσωρινής δήλωσης στο taxisnet, όπως εμφανίζονται από την επιλογή «αποθηκευμένες δηλώσεις»
β) σε περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. θα συμπληρώσετε τον α/α και την ημερομηνία του αντίστοιχου διπλοτύπου.

 

25. Τι κάνω σε περίπτωση που δε συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στον πίνακα 2 «Ανάλυση των ποσών φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα»;

Έχω τη δυνατότητα να κάνω οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του πίνακα 2 «Ανάλυση των ποσών φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα». (διαγραφή γραμμής, προσθήκη νέας γραμμής, τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου κάποιας επιμέρους γραμμής).
Για παράδειγμα ενδέχεται να έχει υποβληθεί ανακλητική προσωρινή δήλωση ΦΜΥ στη ΔΟΥ και στον πίνακα 2 να εμφανίζονται τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπόχρεος θα αλλάξει τα ποσά των ακαθαρίστων αποδοχών, του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα αφήσει τον αριθμό της Τ.Ο. ως έχει και θα συμπληρώσει στην στήλη «χρονολογία» την ημερομηνία υποβολής της ανακλητικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.

26. Τι κάνω σε περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές στη διαχειριστική χρήση 2013;

Καταρχήν, κατεβάζω την επικαιροποιημένη έκδοση του αρχείου που συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση, από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (βλέπε ερώτηση 11).
Στην συνέχεια, για τις εν λόγω αποδοχές, στο «είδος αποδοχών» επιλέγω τον κωδικό 27 που αφορά τις Ανείσπρακτες αποδοχές (Αρθρ.4 §11 του Ν.4038/12)


Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που καταχωρούνται σε αυτόν τον κωδικό αποδοχών ΔΕΝ αθροίζονται στα σύνολα του πίνακα του επισυναπτόμενου αρχείου. Σας τονίζουμε ότι οι εν λόγω αποδοχές θα εμφανίζονται ΜΟΝΟ στον πίνακα 2 «Ανάλυση των Ποσών Φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα» και ΟΧΙ στον πίνακα 1 «Ανακεφαλαίωση Αποδοχών και λοιπών στοιχείων» της φόρμας ηλεκτρονικής καταχώρησης της δήλωσης Ε7.


Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εν λόγω αποδοχές θα πρέπει να εμφανίζονται σε διακεκριμένη σειρά της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών του υπαλλήλου.

27. Τι κάνω σε περίπτωση που υπάρχει καταβολή ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης 2012 μέσα στη διαχειριστική χρήση 2013 που είχαν δηλωθεί στον κωδικό 27 της προηγούμενης οριστικής δήλωσης Ε7;

Καταρχήν, κατεβάζω την επικαιροποιημένη έκδοση του αρχείου που συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση, από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (βλέπε ερώτηση 11).
Στην συνέχεια, για τις εν λόγω αποδοχές, στο «είδος αποδοχών» επιλέγω τον κωδικό 28 που αφορά τις Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές παρελθουσών χρήσεων (Αρθρ.4 §11 του Ν.4038/12)


Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω αποδοχές θα εμφανίζονται ΜΟΝΟ στον πίνακα 1 «Ανακεφαλαίωση Αποδοχών και λοιπών στοιχείων» και ΟΧΙ στον πίνακα 2 «Ανάλυση των Ποσών Φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα» της φόρμας ηλεκτρονικής καταχώρησης της δήλωσης Ε7.


Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εν λόγω αποδοχές θα πρέπει να εμφανίζονται σε διακεκριμένη σειρά της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών του υπαλλήλου.

 

28. Ποια είναι τα υπάρχοντα είδη αποδοχών;

 

29. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις.Τι να κάνω;

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:

  • Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 213-1621000. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.
  • Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα.